سفارش تبلیغ
سرور مجازی ‌هاست ایران
فرشتگان برای جویای دانش آمرزش می طلبند و هرکس در آسمان و زمیناست، برای وی دعا می کند . [امام علی علیه السلام]